ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

អង្ការមូលនិធិអ៊ីទាន6/2-6/30 បានចាប់ផ្តើមបើកវគ្កសិក្សា“ ទារកនិងម៉ាក់មីលំហាត់ប្រាណមានសុខភាពល្អ yo~”វគ្គសិក្សានៃការហាត់រាំតាមចង្វាក់ភ្លេង (5-3)

រួមផ្សំជាមួយនឹងការហាត់យូហ្គានិងការរាំតាមចង្វាក់បេះដូងបែបរ៉ូបូត សូមឱ្យយើងមានជីវិតស្រស់ស្អាតនៃសុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តទាំងអស់គ្នាណា៎!
ពេលវេលា៖ 2020.6/2-6/30(6/25 បានបិទសម្រាប់នៅថ្ងៃពិធីបុណ្យទូកនាគ) រៀងរាល់សប្តាហ៍ 2.4 14:00-16:00
ទីតាំង៖ ស្ទូឌីយោសិល្បៈវរ្ម័នលី (អស័ដ្ឋានលេខ163-1 ជាន់ទី 2 ខ័ណ្ឌទី ២ ផ្លូវឆាងអានតុង)
ទូរស័ព្ទលេខ៖ (02)2230-0339


 

Publish Date

2020-05-18