ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំគ្រួសារតៃប៉ិ 10/23-12/25 បើកវគ្គ“ សិក្ខាសាលាតាមអ៉ីនធឺណែតគ្រួសារដោយរីករាយ” (10-10)

ស្វែងយល់អំពីការគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងដៃគូនិងបញ្ហាអប់រំកូនវ័យជំទង់ជាមួយឪពុកម្តាយនិងកូនៗ។ 
*បង្រៀនដោយប្រើកម្មវិធី Google Meet សូមស្វាគមន៍ចុះឈ្មោះចូលរួមទាំងអស់ !
ពេលវេលា៖ 10/23-12/25 រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍  10:00-12:00,(11/27 10:00-11:30、14:00-15:30) ។
ទូរស័ព្ទ៖ 2541-9690 ចុចផ្លាស់លេខ 820
សម្រាប់វគ្គសិក្សាឬសកម្មភាពផ្សេងៗសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំគ្រួសារតៃប៉ិ

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2021-10-22