ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

សម្រាប់អ្នកចំណូលស្រុកថ្មីមកពីមណ្ឌលថែទាំតំបន់ខាងកើត 9/30-10/21 បើកវគ្គរៀន “សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយសុខភាពតាមអ៉ិនធឺណិត” (9-15)

ណែនាំវគ្គសិក្សាដូចជារបបអាហារមានតុល្យភាព ការថែរក្សាសន្លាក់ស្មា និងក ហើយនិងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវរោគសញ្ញានៃការអស់រដូវដោយប្រើ Google meet ជួបការបង្រៀននៅតាមអ៉ីនធឺណិត។

ពេលវេលា ៖ 9/30-10/21 រៀងរាល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍្ត ម៉ោង 14:00-16:00
ចុះឈ្មោះលើគេហទំព័រ ៖ តំណភ្ជាប់ដូចខាងក្រោម
លេខទូរស័ព្ទ ៖ 02-2631-7059  ចុចផ្លាស់លេខ 13 កញ្ញា ហ៊ុង 

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2021-09-27