ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

គំនិតជាមូលដ្ឋាននៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច និងការបើកហាងការបង្កើតផលិតផលតារា និងជំនាញសហគ្រិនវេទិកាពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច ការបង្កើតបរិមាណសំលេងតាមអ៊ិនធរណេតនិងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទូទាត់ច្រើនការអនុវត្តហាងតាមអ៊ិនធឺរណែត និងវគ្គសិក្សាដ៏អស្ចារ្យដទៃទៀតមកចុះឈ្មោះ! (6-11)

ពេលវេលា៖ 2020.7/18、7/25、8/1、8/8,រៀងរាល់សប្តាហ៍ថ្ងៃសៅរ៍,វេលាម៉ោង 13:30-16:30សរុបចំនួន ៤ មេរៀន ១២ ម៉ោង។
ទីតាំង៖ មជ្ឈមណ្ឌលអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីវ័នហ័រក្រុងតៃប៉ិ (លេខ 171 ខ័ណ្ឌទី ២ ផ្លូវឆាងសា សង្កាត់វ័នហ័រ)
ទូរស័ព្ទ៖(02)23416721 ចុចផ្លាស់លេខ 15、2725-6065
វេចផ្សាយចុះឈ្មោះ :https://forms.gle/vnUAUbopSLiZ8jWFA

Publish Date

2020-06-15