ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មបំរើស្ត្រីនិងក្រុមគ្រួសារប្រជាជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីនៅក្រុងតៃប៉ិ 6/18、7/16、8/13 បានរៀបចំបើកវគ្គសិក្សា “ការបង្រៀនអំពីសុខភាពរាងកាយរបស់ទារក - ឪពុកម្តាយនិងកុមារសម្រាប់កុមារមត្តេយ្យថ្មី” (5-8)

គ្រូដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈដឹកនាំឪពុកម្តាយនិងកូន ៗ ឱ្យរៀនធ្វើសកម្មភាពរួមគ្នា!
ពេលវេលា៖ 6/18、7/16、8/13 រៀងរាល់សប្តាហ៍ថ្ងៃព្រហត្តី៍ 10:00-11:30
ទីតាំង៖ មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មបំរើស្ត្រីនិងក្រុមគ្រួសារប្រជាជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីនៅក្រុងតៃប៉ិ
(អស័ដ្ឋានលេខ 21 ជាន់ទី 7 ខ័ណ្ឌទី ១ ផ្លូវឌីហ័រ សង្កាត់តាថុង នៅខាងលើផ្សារយ៉ុងលឹក)
ទូរស័ព្ទលេខ៖ (02)2558-0133 ចុចផ្លាស់លេខ 14

Publish Date

2020-05-25