ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

សម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីនៅស្រុកភាគខាងត្បូង 9/24 សកម្មភាពបទពិសោធន៍ "ពិតជាសប្បាយរីករាយណាស់ - ញ៉ាំសាច់ជ្រូកចៀនស្លឹកគ្រៃនិងស៊ុបក្តៅៗម្ជូរចិន" នៃកម្មវិធី(9-6)

ពេលវេលា៖ 109.9/24 (ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍) 14:30-17:30
ទីតាំង៖ មូលដ្ឋានថែទាំសហគមន៍សម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីនៅសង្កាត់ខាងត្បូងក្រុងតៃប៉ិ (លេខ 7 ផ្លូវ 127 ផ្លូវជីងស៊ីងសង្កាត់វិនសាន)
លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងបន្ទាន់៖ 02-29312166

Publish Date

2020-09-16