ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ជំរុំបទពិសោធន៍ថ្មីដល់អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី៖ បទពិសោធន៍ការងារដែកដ៏ពេញនិយម - ការធ្វើចិញ្ចៀនប្រាក់សាមញ្ញៗ (11-9)

វគ្គសិក្សាសិប្បកម្មដ៏ពេញនិយម "បទពិសោធន៍ការងារដែក" បានមកដល់ហើយ!  [មហាវិទ្យាល័យអភិវឌ្ឍន៍មុខងារទីក្រុងតៃប៉ិ] ក្នុងឆ្នាំ 2023 "ជំរុំបទពិសោធន៍ដល់អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី៖ បទពិសោធន៍ណែនាំអំពីការធ្វើចិញ្ចៀនប្រាក់សាមញ្ញៗ" នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី 16 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2023 (ថ្ងៃសៅរ៍) ពីម៉ោង 2:00 ដល់ 4:00 រសៀល នៅមហាវិទ្យាល័យអភិវឌ្ឍន៍មុខងារ។ (ទីក្រុងតៃប៉ិ)ផ្ទះ លេខ 301 ផ្លូវស៉ឹកតុង សង្កាត់ស៉ឹកលីង) ការចុះឈ្មោះតាមអនឡាញគឺបើកពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី 7 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2023 (ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍)។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមចូលទៅកាន់ការផ្សព្វផ្សាយលើ DM (តំណភ្ជាប់ការចុះឈ្មោះរួមបញ្ចូល) ឬទូរស័ព្ទទៅ (02) 2872-1940 ចុចផ្លាស់លេខ 372 លោក លីង ។ សូមស្វាគមន៍អ្នកចំណូលស្រុកថ្មីក្នុងការចុះឈ្មោះទាំងអស់គ្នា។

 

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2023-11-20