ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

មណ្ឌលថែទាំសហគមន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីស្រុកភាគខាងត្បូង 11/23 បានរៀបចំនៅ 「 ម្ហូបក្នុងស្រុកកំណើតឥណ្ឌូនេស៊ី-Lemper ayam」(11-4)

កោះតៃវ៉ាន់មានគ្រាប់អង្ករប្រពៃណីហើយឥណ្ឌូណេស៊ីក៏មានបាយមាន់ឥណ្ឌូណេស៊ីឆ្ងាញ់ដែរ Lemper ayam,សូមអញ្ជើញមកភ្លុកមើល៌!
ពេលវេលា៖ 11/23 (ថ្ងៃសុក្រ) 14:30-16:30
ទីកន្លែង៖ មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីភាគខាងត្បូង (លេខ 7 ផ្លូវ 127 ផ្លូវជីងស៊ីង សង្កាត់វិនសាន)
ទូរស័ព្ទ៖ (02)2931-2166 ចុចផ្លាស់លេខ 15
* ថ្ងៃផុតកំណត់ការចុះឈ្មោះ :2019/ 11/15 (ថ្ងៃសុក្រ) មុនថ្ងៃត្រង់

活動

Publish Date

2019-11-01