ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ក្រុងតៃប៉ិនៃស្រុកខាងកើតនៅមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំប្រជាជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មី 6 / 13-8 / 15 បានរៀបចំឡើងវគ្គសិក្សា "ការចងចាំ ពេលវេលា ពិធីជប់លៀងថ្ងៃរសៀល" (5-5)

សូមអញ្ជើញអ្នកមកលំហែកាយជាមួយយើងខ្ញុំ និងចែករំលែករវាងនឹងគ្នាអំពីរឿងរ៉ាវខ្សែរផ្លូវជីវិតទៅវិញទៅមក
ពេលវេលា៖ 2020.6/13、6/27、7/11、7/25、8/8、8/15,រៀងរាល់សប្តាហ៍ថ្ងៃសៅរ៍ ម៉ោង 14:00~16:30
ទីតាំង៖ ស្រុកខាងកើតនៅមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី (អស័ដ្ឋានលេខ 19 ជាន់ទី 1 ខ័ណ្ឌទី 83 ផ្លូវ 189 សង្កាត់ទី 3 ផ្លូវខាងលីង សង្កាត់ណៃហ៊ូរ)
ទូរស័ព្ទលេខ៖ (02)2631-7059 ចុចផ្លាស់លេខ13

Publish Date

2020-05-22